Програма розвитку
опубліковано 05 липня 2019 року о 15:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          рішення сільської ради

                                                                                          20.12.2018р. № 1-9/VII


План
соціально-економічного розвитку
Піщанської сільської об'єднаної
територіальної громад на 2019 рік


Зміст
Вступ
1. Аналітична частина
1.1. Географічне розташування та опис суміжних територій
1.2. Зайнятість населення та ринок праці
1.3. Стан розвитку інфраструктури ОТГ
1.3.1 Виробнича інфраструктура
1.3.2 Соціальна інфраструктура
1.4. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ
2. SWOT – аналіз
3. Цілі та пріоритети розвитку Піщанської сільської ОТГ
3.1. Головні цілі та пріоритети розвитку Піщанської сільської ОТГ
4. Основні завдання та механізм реалізації плану
соціально – економічного розвитку Піщанської сільської ОТГ
5. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально-економічного розвитку Піщанської сільської ОТГ
Додатки:
Додаток 1 Перелік проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань які плануються впровадити у 2019 році по Піщанській сільській ОТГ
Додаток 2 Перелік проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань, що можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад які плануються впровадити у 2019 році по Піщанській сільській ОТГВступ

Піщанська об’єднана територіальна громада утворена відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” 24 травня 2018 року. 

До складу громади увійшли наступні населені пункти: смт.Меліоративне, с.Піщанка, с.Новоселівка, с.Соколово, с.Ягідне, с.Орлівщина, с.Знаменівка, с.Новотроїцьке, с.Підпільне. Загальна кількість населення громади 21 222 чол.

План соціально - економічного розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади на  2019 рік (далі План) розроблений виконавчим комітетом разом з іншими структурними підрозділами сільської ради, відповідно до: Закону “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 688-р. “Про деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”.  Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  № 75 від 30.03.2016р. “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.

План відповідає стратегіям та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 26.09.2014р. № 561-27/VI).

Основною метою Плану соціально-економічного розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік є створення умов для повноцінного функціонування об’єднаної громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

План соціально-економічного розвитку  на 2019 рік визначає цілі та завдання, спрямовані на розвиток населених пунктів громади:

 • розбудова і модернізація інфраструктури ОТГ;
 • створення умов для якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл об’єднаної територіальної громади;
 • моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, стану розвитку інфраструктури та економіки;
 • визначає сильні та слабкі сторони, можливості та загрози розвитку територіальної громади.

Проведення глибокого аналізу дозволить сформувати комплексну систему цілей, завдань, основних заходів економічного і соціального розвитку громади на  2019 рік, які базуватимуться на розумінні поточної соціально - економічної ситуації, з урахуванням потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

Основна мета розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади – створення умов для:

 • якісного надання комунальних послуг;
 • проведення капітального ремонту доріг комунального значення;
 • вирішення питань щодо збирання та транспортування твердих побутових відходів;
 • поліпшення умов утримання дошкільних та шкільних навчальних закладів;
 • розширення розвитку малого та середнього бізнесу;
 • покращення соціальної сфери та інфраструктури на селі;
 • ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Піщанської сільської ради за поданням сільського голови, виконкому сільської ради або відповідних постійних депутатських комісій.І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Географічне розташування та опис суміжних територій

Піщанська сільська об’єднана територіальна громада (Піщанська сільська ОТГ) утворена  24 травня 2018 року.

Піщанська сільська ОТГ – одна з економічно розвинених територій Новомосковського району, яка характеризується вигідним географічним положенням, багатими природними ресурсами, промисловим потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, стабільним рівнем розвитку транспорту і зв’язку.

На території громади розташовано 9 населених пунктів, в тому числі вісім сіл та селище Меліоративне, створено три старостинських округи. Центром територіальної громади є село Піщанка, розташоване в центрі громад, що об’єднались.

Село Піщанка розташоване на лівому березі річки Самара в місці впадання в неї річок Піщанка і Підпільна. Поруч проходять автомобільні шляхи міжнародного значення Знамянка –Луганськ- кордон з Росією, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, які з’єднують Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку та Херсонську область.

Транспортним сполучення з м. Новомосковськ та м. Дніпро забезпечені майже всі населені пункти територіальної громади, не забезпечені транспортним сполученням тільки села Ягідне та Підпільне.

Площа громади складає 395,8 кв.км.

За статистичними даними, чисельність наявного населення Піщанської сільської ОТГ на 1 вересня 2018 року, за оцінкою, складала 21 222 особи, в тому числі 1 714   дітей дошкільного віку, 2 510 – шкільного віку.

Клімат помірно континентальний. Сприятливі природно-кліматичні умови дозволяють вести інтенсивне сільське господарство, сприяють вирощуванню зернових культур та отриманню високоякісного продовольчого зерна.

Громада багата на великі запаси   високоякісної мінеральної води біля озера Солоний лиман (с. Новотроїцьке).

Піщанська громада є здравницею всієї Дніпропетровської області. За рішенням уряду села Орлівщина і Новотроїцьке визнані курортними зонами.

На території, яку охоплює територіальна громада, знаходиться близько 170 об’єктів господарювання (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства,  промислові підприємства, торговельні комплекси, АЗС, аптечні кіоски, ветеринарні кіоски, санаторії, бази відпочинку).

Громада межує на заході з м. Новомосковськ, на півночі з Черкаською селищною радою Новомосковського району,  на сході з Павлоградським та на півдні з Синельніківським районами Дніпропетровської області.


1.2 Зайнятість населення та ринок праці

На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо. На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою високопродуктивної праці. Зростає кількість працюючих з вищою освітою, причому найвищий освітній рівень мають штатні працівники державного управління та фінансової діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень мають штатні працівники сільського господарства.

У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачено  здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • залучення до громадських робіт безробітних громадян;
 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
 • підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;
 • зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.


1.3. Стан розвитку інфраструктури ОТГ

1.3.1  Виробнича інфраструктура. Транспортна інфраструктура

Автомобільні дороги. Піщанська сільська ОТГ знаходиться в південно-східній частині Дніпропетровської області. У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення у сільській місцевості дорогами загального користування забезпечує доступність сіл до районного та обласного центрів, центрів старостинських округів.

Територію громади перетинають міжнародні автомагістралі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта та Знам’янка-Луганськ-Ізварине, що забезпечують доступність вантажоперевезень.

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття на переважній більшості доріг. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

Залізничний транспорт в Піщанській сільській ОТГ представлений регіонáльною фíлією ˮПридніпро́вська залізни́цяˮ публічного акціонерного товариства ˮУкраїнська залізницяˮ. На території громади знаходиться Проміжна залізнична станція Дніпровської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці яка розташована на одноколійній електрифікованій постійним струмом лінії Новомосковськ-Дніпровський – Павлоград I між станціями Новомосковськ-Дніпровський (14 км) та Мінеральна (12 км) у смт Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровської області. На станції зупиняються тільки приміські поїзди.

Автомобільний транспорт. Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей, як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути, як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Транспортним сполучення з м. Новомосковськ та м. Дніпро забезпечені майже всі населені пункти територіальної громади, не забезпечені транспортним сполученням тільки села Ягідне та Підпільне.


1.3.2 Соціальна інфраструктура

Освіта

По Піщанській громаді нараховується 14 закладів шкільної та дошкільної  освіти, які перебувають на балансі сільської ради  (школи та дитячі садочки). В дитячих навчальних закладах виховується 448 дітей, в загально-освітніх школах навчається 2 109 учнів.


Таблиця 1

Заклади освіти Піщанської сільської ОТГ

№ з/ч

Назва навчального закладу

Кількість дітей/учнів

1
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад "Казка" Піщанської сільської ради

61

2
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад "Ромашка" Піщанської сільської ради

120

3
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад "Веселка" Піщанської сільської ради

119

4
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Піщанської сільської ради

138

5
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад "Ягідка" Піщанської сільської ради

10

6
Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Піщанської сільської ради Дніпропетровської області.

431

7
Комунальний заклад "Знаменівський навчально-виховний комплекс Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІI ступенів – дошкільний заклад" Піщанської сільської ради  Дніпропетровської області

536

№ з/ч

Назва навчального закладу

Кількість дітей/учнів

8
Знаменівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Піщанської сільської ради Дніпропетровської області

162

9
Меліоративна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Піщанської сільської ради Дніпропетровської області

346

10
Орлівщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Піщанської сільської ради Дніпропетровської області.

319

11
Новоселівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів

58

12
Комунальний заклад Орлівщинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний заклад" Піщанської сільської ради

176

13
Соколівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Піщанської сільської ради Дніпропетровської області

30

14
Новотроїцький загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня Піщанської сільської ради

51


Для ефективного розвитку освіти та спорту в 2018 році було створено відділ освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради. Відділ організовує процедури проведення навчально-виховного процесу у закладах освіти, створює програми всебічного розвитку дітей; займається розробкою молодіжної політики, соціального захисту дітей, дотриманням реалізації своїх прав дітьми; забезпечує взаємозв’язок батьків-дітей-школи-органів місцевого самоврядування для органічного функціонування перелічених категорій в контексті нового освітнього простору громади.

Основними викликами, які стоять перед сферою освіти, це функціонування закладів в умовах реформи освітньої галузі та несприятлива демографічна ситуація, що може призвести до закриття деяких навчальних закладів або пошуку нових форм надання освітніх послуг.

На освіту по територіальний громаді в 2019 році виділено власних коштів в сумі 43 453,9 тис. грн.

Всі учні, які проживають за межею пішохідної доступності, підвозяться до місць навчання й додому. Підвіз здійснюють 3 шкільні автобуси. До 3-х загальноосвітніх навчальних закладів підвозять 233 дітей.

Харчуванням забезпечені учні 1-11 класів. Безплатним харчуванням забезпечено 1 038 учнів (49,2% від загальної кількості учнів), з яких 944 учні 1-4 класів, 94 учні 5-11 класів пільгової категорії (діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, дітей переселенців, учні та вихованці, батьки яких мобілізовані або загинули в зоні АТО).

Вихованці закладів дошкільної освіти Піщанської сільської ради 100% охоплені триразовим гарячим харчуванням.

Вартість харчування передбачена на 2019 рік за кошти місцевого бюджету на одну дитину в день складає:

 • в дошкільних навчальних закладах – 35,0 грн.
 • для учнів 1-4 класів – 18,0 грн.
 • для учнів 5-11 класів – 18,0 грн.

Пільгові категорії дітей харчуються за рахунок коштів сільського бюджету.
Всі освітні заклади оснащені підключенням до мережі Інтернет.
Всі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади включені до єдиної інформаційної системи управління освітою.

Культура

Робота закладів культури спрямована на задоволення інформаційних, культурно-освітніх, естетичних та дозвіллєвих запитів жителів громади. На утриманні Піщанської сільської ОТГ знаходиться 5 закладів культури – Піщанський сільський будинок культури, Ягіднянський сільський клуб, Орлівщинський сільський будинок культури, Комунальний заклад "Меліоративненський селищний будинок культури" та Знаменівський будинок культури.

Також функціонує  2 філії на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання та 8 філій бібліотек, що входять до Централізованої районної бібліотечної системи та знаходяться на балансі Перещепинської міської ОТГ. 

В закладах культури налічується 48 працівників.

Сектор культури, релігій та туризму Піщанської сільської ради пріоритетним напрямом своєї роботи обрав проведення змістовного, цікавого дозвілля для жителів громади, залучення більшої  кількості дітей та молоді до культурно-освітніх заходів та організаційних формувань.  На території громади діють аматорські об’єднання, художні колективи та творчі гуртки. Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно - культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні та в громаді.

До надбань, які перебувають під особливим захистом територіальної громади, належать такі об’єкти культурної спадщини:

 1. Могила льотчика Окунєва В.Г., який загинув у повітряному бою на околиці с.Знаменівка у 1941 році;
 2. Меморіальна дошка патріоту України, добровольцю 25-ї ОПДБ Болтушенку Андрію Володимировичу (26.05.1984 – 31.07.2014), загинув в запеклих боях під Шахтарськом в ході АТО, Нагороджений орденом ˮЗа мужність ІІІ ступеняˮ;
 3. Меморіальна дошка патріоту України, Військовослужбовцю, 43-го ОМПБ Козирєву Леоніду Вікторовичу (27.09.1989 – 19.04.2016), загинув в запеклих боях під смт. Зайцеве під час АТО. Нагороджений орденом ˮЗа мужність ІІІ ступеняˮ;
 4. Меморіальна дошка прикордоннику Харченку Олександру Григоровичу, загинув при виконанні інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан.
 5. Меморіальна дошка Кушіль Олександр Дмитрович (01.10.1978 – 29.08.2014), героїчно загинув за рідну Україну
 6. Група могил радянських воїнів, партизан, підпільників і активістів-колгоспників та Пам’ятник воїнам односельчанам в с. Знаменівка;
 7. Пам’ятник підпільникам Герасименкам  в с. Новотроїцьке;
 8. Братська могила радянських воїнів і партизан в с. Орлівщина;
 9. Братська могила учасників громадянської війни в с. Знаменівка;
 10. Пам`ятник  радянським воїнам- односельцям загиблим в другій світовій війні в с. Новоселівка;


Охорона здоров’я

В 2019 році в Піщанській сільській ОТГ буде утворено Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади”, в склад якого увійдуть Комунальний заклад Піщанська АЗПСМ, Комунальний заклад Орлівщинська АЗПСМ, Комунальний заклад Знаменівська АЗПСМ, Комунальний заклад Меліоративненська АЗПСМ, Комунальний заклад Новоселівський ФАП, Комунальний заклад Соколівський ФП, Комунальний заклад Ягідненський ФП, Комунальний заклад Новотроїцький ФП та Комунальний заклад Підпільнянський ФП.


Фізична культура та спорт
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей та підлітків, учнівської та студентської молоді, які відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення. 

На утриманні Піщанської сільської ради знаходяться дитячо-юнацька спортивна школи №1 відділу освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради та комунальний заклад "Спортивний клуб "КАМЕЛОТ-2014". Загальна чисельність працівників складатиме 15 шт. од.

У населених пунктах Піщанської сільської ради проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її діяльності. На сьогоднішній день в громаді активно розвиваються такі види спорту: кінний спорт, гирьовий спорт, футбол, теніс, шахмати, шашки, загальна фізична підготовка, фітнесом.

На території громади активно організовуються та проводяться змагання з футболу, з футзалу, гирьового спорту, настільного тенісу, більярду. Особлива увага приділяється дітям з особливими потребами, вони займаються фізичною підготовкою. Щорічно до Дня інваліда проводяться змагання серед дітей з особливими фізичними потребами. Беруть участь у турнірах, змаганнях, як молоді спортсмени, так і ветерани.

Проте, незважаючи на отримані досягнення і здобутки, рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту мало відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреби населення. Негативна демографічна ситуація та погане матеріальне забезпечення спортивним інвентарем до занять спортом.

Пріоритетом до 2020 року є пропаганда здорового способу життя шляхом залучення все більшої кількості громадян до участі в тренуваннях та змаганнях.

1.4. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ

Бюджет 2019 року був складений з врахуванням переходу об’єднаної територіальної громади на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом.

Бюджет Піщанської громади на 2019 рік складався з: власних доходів – 74 579,4 тис. грн., трансфертів з державного бюджету в розмірі 53 152,3 тис. грн.

Щодо видатків у 2019 році, то нижче зображено схематично структура видатків по основним напрямам.


Діаграма 1 – Структура видатків на 2019 рік, тис.грн


Проведено розрахунок дохідної частини бюджету Піщанської сільської ОТГ громади на 2019-2021 роки. Розрахунки проведені із врахуванням перспектив розвитку громади.
Детальніше проекти бюджетів на наступні роки зображено на діаграмі 2.

Діаграма 2. Проект бюджету на 2019-2021 роки по Піщанській ОТГ, тис. грн.


2. SWОT-аналіз

Одним із інструментів для оцінки поточної ситуації в загальному та можливих ресурсів у подальшому розвитку всіх сфер функціонування громади (підприємства, організації) є SWOT-аналіз. Завдяки такому аналізу можна визначити не тільки стратегічні цілі, а й короткострокові операційні завдання разом із ресурсами та можливими загрозами, що можуть виникнути в ході їх реалізації. Досягнення цих цілей повинно, з одного боку, усунути слабкі сторони громади з одночасним посиленням її сильних сторін, а з іншого – сприяти використанню сприятливих можливостей, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх сил. Сильні та слабкі сторони вказують об’єктивний стан справ, що є на даний момент як позитивні тенденції, так і негативні. Можливості та загрози вказують на зовнішні фактори, що можуть сприяти розвитку або гальмувати його.

Важливо визначити не лише негативні (слабкі) сторони, хоч вони і є основними показниками проблем, які треба вирішувати, а й визначити сильні сторони, як ресурс та можливості для розвитку.


Сильні сторони

Слабкі сторони

 • вдале економіко-географічне розташування населених пунктів громади;
 • зручне транспортне сполучення з містами Дніпро, Новомосковськ;
 • забезпеченість природними ресурсами (вода, корисні копалини);
 • наявність промислових підприємств  (ПрАТ “Новомосковський завод мінводи”,   ТОВ НВП з ІІ “Укртрубоізол”, ТОВ     ТОВ “Новомосковська трикотажна фабрика”, ТОВ “Антрацит”, ТОВ “Інбел”, ТОВ “Віста”,  ТОВ “Дак-Енергетика”, ТОВ “СД Енергопласт”);
 • достатній рівень підприємницької активності;
 • родючі грунти;
 • екологічно чиста територія;
 • висока соціальна активність, національна толерантність та патріотизм мешканців громади
 • брак кваліфікованої робочої сили (відтік кадрів);
 • міграція, виїзд молоді в пошуках роботи;
 • несприятлива демографічна ситуація;
 • низький рівень розвитку інфраструктури (незадовільний стан доріг державного значення, поганий стан житлово-комунального сектору);
 • брак доступних внутрішніх фінансових ресурсів;
 • низький рівень громадянської активності (організації культурних, просвітницьких, наукових заходів, збереження довкілля);
 • відсутність можливості утилізації ТПВ;
 • низький рівень платоспроможності населення;
 • відсутність зон відпочинку в населених пунктах ОТГ.
 • зношеність комунальних та енергетичних мереж  (необхідність модернізації);
 • мала потужність мережі Інтернет в деяких населених пунктах громади.

Можливості

Загрози

 • вдосконалення законодавчої бази, яка стосується діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації (земельного і бюджетного законодавства та ін.);
 • стабілізація політичної ситуації;
 • інтерес міжнародних компаній до Східної Європи (зокрема, України);
 • зменшення ставок кредитування;
 • вдосконалення податкової системи;
 • зростання попиту на с/г продукцію та водні ресурси;
 • відновлення природних ресурсів;
 • розвиток деревообробної промисловості;
 • створення робочих місць в громаді;
 • створення культурно-мистецьких, спортивних та інших центрів розвитку;
 • розвиток активних видів відпочинку (велоспорт, роллер-спорт);
 • популяризація громади в Україні та за її межами завдяки творчим колективам;
 • підтримка з боку держави розвитку спортивних видів діяльності;
 • погіршення існуючої законодавчої бази (зокрема щодо навантаження на місцеві бюджети державних фінансових зобов’язань для забезпечення соціальних стандартів);
 • дестабілізація політичної ситуації;
 • погіршення умов кредитування;
 • ускладнення податкової системи;
 • прискорення темпів інфляції;
 • погіршення інвестиційного та загального іміджу України;
 • погіршення екологічної ситуації;
 • зменшення уваги міжнародних донорів до проблем України у зв’язку з появою нових кризових територій у світі;


3. Цілі та пріорітети розвитку Піщанської сільської ОТГ


3.1. Головні цілі та пріоритети розвитку Піщанської сільської ОТГ

Об’єднані територіальні громади є прихованим потенціалом розвитку України, що можна спостерігати на прикладі цілого ряду країн, які обрали шлях децентралізації.

Для нашої країни це є рішучим кроком на шляху до розвинутого європейського суспільства. За весь період незалежності колишні сільські ради залишалися один на один зі своїми проблемами, що з кожним роком лише поглиблювалися. Для забезпечення розвитку громади необхідно створити умови для комплексного розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними соціальними та житлово-комунальними послугами.

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити пріоритети, якими необхідно керуватися та головні цілі, для досягнення бажаного рівня розвитку.

Головна МЕТА -  створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади, забезпечення соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Щодо пріоритетів на найближчі два роки було визначено, що Піщанська об’єднана територіальна громада це:

 • А) Громада із зручними умовами проживання та якісними соціальними та адміністративними послугами;
 • Б) Громада з комфортними умовами для ведення бізнесу та залучення інвестицій;
 • В) Громада із прозорим урядуванням та активними мешканцями;
 • Г) Громада спортивних здобутків та здорового способу життя;
 • Д) Громада із наданням якісних освітніх послуг та підготовка компетентних випускників.

Відповідно до пріоритетів було визначено цілі, реалізація яких буде спрямовувати розвиток всіх сфер життєдіяльності до вищезазначених пріоритетів. Отже, для пріоритету А визначено наступні  завдання:

 • А1 Запровадити заходи щодо енергозбереження та покращення технічного стану бюджетних установ (дитячі садки, школи, адмінбудівлі);
 • А2 Забезпечити ефективне реформування системи первинної медико-санітарної допомоги;
 • А3 Створити умови для проведення активного відпчинку жителям громади та дозвілля молоді;
 • А4 Покращити дорожнє покриття та вуличне освітлення на території громади;
 • А5 Забезпечити надання всім мешканцям громади якісних комунальних послуг;
 • А6 Створити умови для розвитку культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини;
 • А7 Забезпечити проведення заходів, спрямованих на соціальний захист ˮкатегорійногоˮ населення (сім’ї, що потрапили в скрутне становище, діти з особливими потребами,  люди, що потребують психологічної та соціальної допомоги).

Пріоритет Б передбачає реалізацію таких завдань:

 • Б1 Реалізація сучасного підходу щодо розвитку землевпорядкування та просторового планування території громади (сіл);
 • Б2 Організація проведення просвітницьких заходів серед населення щодо можливості ведення підприємницької діяльності в сільській місцевості;
 • Б3 Забезпечення умов  сімейним фермерам для збільшення   доданої вартості їхньої продукції;
 • Б4 Створити умови для розвитку туристичної привабливості громади.

Для пріоритету В поставлені завдання:

 • В1 Забезпечити умови для можливості населення (зокрема молоді) приймати активну участь у житті громади
 • В2 Удосконалити способи комунікації з населенням та організувати ожливість доступного та зрозумілого зворотного зв’язку із громадянами;

Пріоритет Г потребує виконання наступних завдань:

 • Г1 Забезпечити умови для занять різними видами спорту по всій території громади;
 • Г2 Сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;
 • Г3 Забезпечити можливості участі всіх верств населення у спортивних заходах на території громади, району, області.
 • Г4 Створити умови співпраці бізнесу, влади, громадських організацій для підтримки здорового способу життя на території громади.

До пріоритету Д наступні завдання:

 • Д1 Забезпечити та зміцнити матеріально-технічну базу освітніх закладів для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг;
 • Д2 Забезпечити умови для духовного та фізичного розвитку всіх категорій дітей, в тому числі дітей з особливими потребами;
 • Д3 Створити умови для забезпечення потреб шкільної молоді в творчій самореалізації та самовдосконаленні обдарованих дітей та молоді;
 • Д4 Забезпечити ефективне реформування системи освіти у громаді, орієнтуючись на державну політику інклюзивності.

Всі вище перераховані цілі узагальнюють першочергові потреби розвитку громади та є орієнтиром розвитку не лише на короткостроковий період, а й на середньо- та довгострокову перспективу. Досягнення поставлених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому.


4. Основні завдання та механізм реалізації плану соціально – економічного розвитку Піщанської сільської ОТГ


Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів  державного управління.

В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел  фінансування та, безумовно, контроль за їх цільовим та ефективним використанням.

Першочергові завдання та заходи на їх виконання спрямовані на досягнення цілей розвитку ОТГ наведені в додатку №1 до Програми.

Враховуючи проектний підхід до вирішення проблем ОТГ, ці завдання конкретизовані в розрізі визначених пріоритетів і завдань, діючими та перспективними проектами ОТГ з визначенням джерел фінансування кожного проекту. Перелік проектів наведений у додатку № 2.

Організаційне забезпечення реалізації проектів здійснюється головою сільської ради, її депутатським корпусом, власними силами, а при необхідності – залученням компетентних підрядників, участі у проектах щодо розбудови інституційної спроможності та інфраструктури ОТГ.

Джерелами фінансування проектів соціально-економічного розвитку громади, враховуючи масштабність і обмеженість власного фінансового ресурсу, є кошти субвенції Державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій та на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, Державного Фонду регіонального розвитку, кошти міжнародної технічної допомоги та інше.

Піщанська  сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування,  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

Одним з пріоритетних напрямків роботи органів місцевого самоврядування у 2019-2021 роках буде співпраця із активним населенням громади та бізнесом. Будуть підтримуватися всі ініціативи направлені на:

 • розвиток соціально-економічної сфери;
 • підтримку благоустрою;
 • розвиток туристичного та культурного потенціалу;
 • співпрацю бізнесу та влади;
 • поширення інформації про громаду;
 • здобутки жителів громади у спортивній сфері.

5. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально-економічного розвитку Піщанської сільської ОТГ


Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості  джерел отримання  інформації, залишаються  найбільш  доступними.

Відповідно до вищезазначених завдань реалізації Плану індикаторами результативності є:

 • кількість діючих та новостворених малих та середніх підприємств;
 • кількість створення нових робочих місць;
 • обсяг економії енергоресурсів;
 • кількість реконструйованих та новостворених об’єктів культурної та туристичної  інфраструктури;
 • кількість людей, що отримують соціальні послуги;
 • кількість проведених спортивних заходів;
 • кількість проведених мистецьких заходів;
 • протяжність відремонтованих доріг;
 • кількість встановлених сміттєвих баків.

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади.

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально- економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації Плану.

Моніторинг проводиться за підсумками півріччя та року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Піщанської сільської ради та в засобах масової інформації. Звіт про реалізацію Плану заслуховується на сесії  Піщанської сільської ради.

Контроль за реалізацію Плану покладається на Піщанськуї сільську раду.Сільський голова                                                                          Д.А.ЛисичкінДодатки до Плану соцеконом переліку ОТГ.xls


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux