Піщанська сільська рада
Новомосковський район Дніпропетровська область
Рішення виконкому
від 02 червня 2022р.№ 66
Про затвердження Програми ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки
Опубліковано 03 червня 2022

Керуючись п.1 ст. 27, п.2 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» виконавчий комітет Піщанської сільської ради


ВИРІШИВ:


Затвердити Програму ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки (додається).

Фінансово-економічному відділу Піщанської сільської ради для досягнення передбачених показників забезпечити  фінансування Програми ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки в межах коштів, передбачених бюджетом Піщанської сільської територіальної громади на відповідний рік.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з питань діяльності виконавчих органів сільського голови Жигалка Ю.А.Сільський голова                                                         Сергій  ТИЩЕНКО
Додаток до рішення виконкому

від 02.06.2022 р. № 66


 

ПРОГРАМА

ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Піщанка

 

ПРОГРАМА

ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки

 

1. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ 

НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ШЛЯХОМ 

РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади було пошкоджено значну кількість об’єктів – житлові багатоквартирні будинки, заклади освіти, заклади надання медичної допомоги, адміністративні будівлі.

Для відновлення нормального функціонування освітніх та медичних закладів, комфортного життя власників житла в процесі виконання заходів планується досягти:

відновлення комфортних умов для проживання мешканців багатоквартирної забудови;

відновлення доступу до якісних послуг у сфері освіти та медичних послуг;

покращення енергоефективності будівель внаслідок встановлення металопластикових вікон.

Паспорт програми представлено (додаток №1)

 

1.1. ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО


Житловий фонд, який постраждав від ракетних ударів та вибухової хвилі налічує 26 житлових будинків (22 – п’ятиповерхові багатоквартирні будинки комунальної власності, 4 – двоповерхові багатоквартирні будинки комунальної власності).

Внаслідок вибухів було пошкоджено вікна в під’їздах будинків, квартирах комунальної та приватної власності, зруйновано вхідні двері до під’їздів, жолоби та водостічні труби, частково пошкоджено м’яке покриття покрівель будинків.

Станом на 20 травня 2022 року відновленню підлягає:

загальна площа зруйнованих вікон складає 5,7 тис. м. кв.;

кількість вхідних дверей до під’їздів, які підлягають відновленню складає 44 од.;

площа заміни м’якого покриття покрівель житлових будинків складає 950 м. кв.;

протяжність жолобів та водостічних труб 2150 м. п.


           


 
 


 

 

1.2. ЗАКЛАДИ ОСВІТИПід час ракетних обстрілів постраждало 2 заклади освіти, які розташовано в смт. Меліоративне Новомосковського району.

Меліоративний ліцей Піщанської сільської ради:

пошкоджено вхідні двері – 1 од.;

площа заміни вікон складає 125 м. кв.

КЗ «Меліоративний заклад дошкільної освіти «Ромашка» Піщанської сільської ради:

площа заміни вікон складає 1,2 м. кв.


1.3. ЗАКЛАДИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ


В результаті ракетного обстрілу було пошкоджено елементи будівлі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади». Для ліквідації пошкоджень необхідно:

площа заміни вікон – 5 м. кв.;

кількість вхідних дверей, які потребують заміни – 2 од.


1.4. МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА КОМАНДА №1


В будівлі Місцевої пожежної команди №1 внаслідок ракетних обстрілів ударною хвилею пошкоджено 71 м. кв. вікон.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ


Мета Програми відновлення об’єктів на території Піщанської сільської територіальної громади, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації на 2022-2023 роки (далі – Програма) полягає у реалізації заходів для забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів житлового фонду та соціальної сфери Піщанської сільської територіальної громади.

Відновлення об’єктів на території Піщанської сільської територіальної громади здійснюється з метою:

відновлення комфортних умов життя мешканців Піщанської сільської територіальної громади;

створення умов для нормального функціонування закладів освіти та медицини;

надання населенню освітніх та медичних послуг належної якості;


3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Відновлення об’єктів здійснюється з урахуванням інтересів кожної  конкретної людини – власника пошкодженого житла та балансоутримувачів пошкодженого майна та передбачає широке роз’яснення процесу і результатів.

Для досягнення мети необхідно вирішити питання щодо:

узгодження економічних інтересів держави, власників житла та суб’єктів господарювання;

 забезпечення можливості відновлення пошкодженого майна власникам приватизованого житлового фонду;

реалізації спільного фінансування з обласного, районного та сільського бюджетів заходів з реалізації Програми;

створення умов для забезпечення комфортного та безпечного проживання мешканців;

підвищення ефективності  використання  енергоносіїв, підвищення енергоефективності будинків за рахунок встановлення металопластикових вікон;


4. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на два роки: початок – 2022 рік, закінчення – 2023 рік і реалізується в один етап.

 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ і ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

5.1. Основними завданнями Програми є:

заміна  пошкоджених вікон та дверей в квартирах приватної та комунальної власності та під’їздах житлових будинків;

заміна пошкоджених дверей в під’їздах житлових будинків;

ремонт пошкодженої м’якої покрівлі в житлових будинках;

ремонт пошкодженої шиферної покрівлі в житлових будинках;

заміна пошкоджених жолобів та водостічних труб в житлових будинках;

заміна пошкоджених вікон та дверей в закладах освіти;

заміна пошкоджених вікон та дверей в закладах культури;

заміна пошкоджених вікон та дверей в закладах медичного обслуговування населення;

заміна пошкоджених вікон в будівлі МПК №1;

5.2. Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів інвестиційного, організаційного, фінансового, нормативно правового та науково-технічного забезпечення.

5.3. У рамках зазначених напрямів необхідно передбачити виконання завдань і здійснення заходів, наведених у додатку 2.


6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації, субвенції з районного бюджету ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації, сільського бюджету, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

            Замовником Програми є Піщанська сільська рада.

            Управління та контроль за виконанням Програми, координацію дій між виконавцями, визначення порядку інформування (строків та форм звітності про хід виконання), створення допоміжних органів управління (координаційні ради, дирекції тощо) здійснює:

- сільський голова

            Оцінка стану ефективності реалізації Програми здійснюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом усього строку її виконання.

           

8. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

 8.1. Виконання Програми дасть можливість:

- відновлення комфортних умов життя мешканців Піщанської сільської територіальної громади;

- створення умов для нормального функціонування закладів освіти та медицини.


Кількісні показники виконання Програми наведені в додатку 3.
Сільський голова                                               Сергій ТИЩЕНКОДодаток 1 до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Програма ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки.

Підстава для розроблення: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 року №473 «Про затвердження порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд».

Замовник Програми або координатор: Піщанська сільська рада.

Відповідальні за виконання: Піщанська сільська рада.

Мета: реалізація заходів для забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів житлового фонду та соціальної сфери Піщанської сільської територіальної громади.

Початок: 2022 рік, закінчення: 2023 рік.

Етапи виконання: І-етап.

Загальні обсяги фінансування:

 

Обсяг фінансування, усього 

(тис. грн.)

За роками виконання, тис. грн.

2022

2023

усього I етап*

усього наступні етапи

Обласний бюджет

43 300,0

40 300,0

3 000,0

43 300,0

-

Районний бюджет

17 000,0

17 000,0

0,0

17 000,0

-

Бюджет Піщанської СТГ

9 600,0

7 100,0

2 500,0

9 600,0

-

Інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Усього

69 900,0

64 400,0

5 500,0

69 900,0

-

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

Напрями показників Програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показників

Усього

у тому числі за роками

2022

2023

Соціальні

Заміна  пошкоджених вікон та дверей в квартирах приватної та комунальної власності та під’їздах житлових будинків  

м. кв.

5700

5700

0

Ремонт пошкодженої м’якої покрівлі в житлових будинках

м. кв.

950

950

0

Ремонт пошкодженої шиферної покрівлі в житлових будинках

м. кв.

1000

500

500

Заміна пошкоджених жолобів та водостічних труб в житлових будинках

м.п.

2150

1000

1150

Заміна пошкоджених вікон в закладах освіти

м. кв.

126,2

126,2

0

Заміна пошкоджених дверей в закладах освіти

од.

1

1

0

Заміна пошкоджених вікон в закладах медичного обслуговування населення

м. кв.

5

5

0

Заміна пошкоджених дверей в закладах медичного обслуговування населення

од.

2

2

0

Заміна пошкоджених вікон в будівлі МПК №1

м. кв.

71

71

0

Заміна пошкоджених вікон в закладах культури

м. кв.

35

35

0

Заміна пошкоджених дверей в закладах культури

Од

1

1

0

Сільський голова                                                          Сергій ТИЩЕНКО


                                                                                                                                                                    Додаток № 2 до Програми                                                                                               

 

 

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  завдань і заходів Програми ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки

 

 

   

Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки вико-нання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн.

Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання

 

2022

2023

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Реалізація заходів для забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів житлового фонду та соціальної сфери Піщанської сільської територіальної громади

1.1. Заміна  пошкоджених вікон та дверей в квартирах приватної та комунальної власності та під’їздах житлових будинків


Піщанська сільська рада


 

  2022 –

  2023

  роки

 

Загальний обсяг, у т.ч.

47 750,0

0,0

За рахунок коштів з районного бюджету буде проведено заміну пошкоджених вікон та дверей в квартирах приватної та комунальної власності та під’їздах житлових будинків по вул. Молодіжна, 2, 16, 17, 19 (площа складає 2 117,62 м. кв.)


За рахунок коштів обласного бюджету буде проведено заміну пошкоджених вікон та дверей в квартирах приватної та комунальної власності та під’їздах житлових будинків по вул. Молодіжна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, вул. Станційна, 1, 2, 3, вул. Заводська, 6.
Обласний бюджет

30 000,0

0,0

Районний бюджет

17 000,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

750,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.2. Ремонт пошкодженої м’якої покрівлі в житлових будинках

Загальний обсяг, у т.ч.

4 000,0

0,0

Обласний бюджет

1 000,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

3 000,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.3. Ремонт пошкодженої шиферної покрівлі в житлових будинках

Загальний обсяг, у т.ч.

3500,0

3500,0

Обласний бюджет

3000,0

3000,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

500,0

500,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.4. Заміна пошкоджених дверей в під’їздах житлових будинків

Загальний обсяг, у т.ч.

3 500,0

2 000,0

Обласний бюджет

3 000,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

500,0

2 000,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.5. Заміна пошкоджених жолобів та водостічних труб в житлових будинках

Загальний обсяг, у т.ч.

2 000,0

0,0

Обласний бюджет

1 000,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

1 000,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.6. Заміна пошкоджених вікон в закладах освіти

Загальний обсяг, у т.ч.

2 200,0

0,0

Обласний бюджет

1 500,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

700,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.7. Заміна пошкоджених дверей в закладах освіти

Загальний обсяг, у т.ч.

200,0

0,0

Обласний бюджет

0,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

200,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.8. Заміна пошкоджених вікон в закладах медичного обслуговування населенняЗагальний обсяг, у т.ч.

500,0

0,0

Обласний бюджет

300,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

200,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.9. Заміна пошкоджених дверей в закладах медичного обслуговування населення


Загальний обсяг, у т.ч.

200,0

0,0

Обласний бюджет

0,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

200,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

1.10. Заміна пошкоджених вікон в будівлі МПК №1

Загальний обсяг, у т.ч.

550,0

0,0

Обласний бюджет

500,0

0,0

Районний бюджет

0,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

50,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0Усього за програмою:
Загальний обсяг, у т.ч.

64 400,0

5 500,0


Обласний бюджет

40 300,0

3 000,0

Районний бюджет

17 000,0

0,0

Бюджет Піщанської СТГ

7 100,0

2 500,0

Інші джерела

0,0

0,0

Сільський голова                                                                                                                          Сергій ТИЩЕНКО


Додаток 3 до Програми

Показники оцінки ефективності виконання Програми ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Піщанської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки

І. Кількісні показники виконання Програми

Назва напряму діяльності                                                          (пріоритетні завдання)

Кількісні показники виконання Програми

Найменування показника

Одиниця 

виміру

Усього за програмою

Значення показника за роками

2022

2023

1

2

3

4

5

6

1. Реалізація заходів для забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів житлового фонду та соціальної сфери Піщанської сільської територіальної громади

1.1. Заміна  пошкоджених вікон в квартирах приватної та комунальної власності та під’їздах житлових будинків

м. кв.

5700

5700

0

1.2. Ремонт пошкодженої м’якої покрівлі в житлових будинках

м. кв.

950

950

0

1.3. Ремонт пошкодженої шиферної покрівлі в житлових будинках

м. кв.

1000

500

500

1.4. Заміна пошкоджених дверей в під’їздах житлових будинків

од.


44

30

14

1.5. Заміна пошкоджених жолобів та водостічних труб в житлових будинках

м.п.

2150

1000

1150

1.6. Заміна пошкоджених вікон в закладах освіти

м. кв.

126,2

126,2

0

1.7. Заміна пошкоджених дверей в закладах освіти

од.

1

1

0

1.8. Заміна пошкоджених вікон в закладах медичного обслуговування населення

м. кв.

5

5

0

1.9. Заміна пошкоджених дверей в закладах медичного обслуговування населення

од.

2

2

0

1.10. Заміна пошкоджених вікон в будівлі МПК №1

м. кв.

71

71

0Сільський голова                                                                                                                          Сергій ТИЩЕНКО

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux