Піщанська сільська рада
Новомосковський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 20 грудня 2018р.№ 2-9/VІІ
IX сесія
VII скликання
Про сільський бюджет Піщанської сільської ради на 2019 рік
Опубліковано 27 грудня 2018

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, Піщанська сільська рада


ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

 • доходи сільського бюджету в сумі 127 831 700 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 126 479 300 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1 352 400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки сільського бюджету в сумі 127 831 700 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 126 089 300  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 1 742 400  гривень, в тому числі бюджет розвитку– 390 000  гривень;
 • профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 390 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 390 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі 200 000 гривень, що становить 0,16 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;
 • резервний фонд сільського бюджету у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,32  відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі відповідно ст. 93, 101 Бюджетного кодексу України обсяг додаткової дотації з сільського бюджету на  утримання об'єктів спільного користування у сумі  6 955 400 гривень.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  4 996 400 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1034  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

 • затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
 • здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 • у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв в межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету за поданням фінансово-економічного відділу протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

 • перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з сільського бюджету;
 • з метою забезпечення використання коштів субвенцій, дотацій,  інших надходжень з державного та інших бюджетів врахування їх у дохідній та видатковій частинах сільського бюджету після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, перерозподіл річних обсягів між головними розпорядниками коштів сільського бюджету.

13. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити сільському голові вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

 • на виконання розпоряджень сільського голови за відповідними окремими структурними підрозділами – головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;
 • якщо після прийняття рішення про сільський бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;
 • за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 “Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.

14. Піщанському сільському голові на виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

15. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання медичної субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам” до завершення процедури приймання-передачі із спільної власності у власність об’єднаної територіальної громади, відповідних медичних бюджетних установ, розташованих на території селища Меліоративне, сіл Знаменівка, Орлівщина та Піщанка, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з метою не погіршення якості послуг передати кошти медичної субвенції на здійснення переданих з державного бюджету видатків у вигляді міжбюджетного трансферту районному бюджету Новомосковського району для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

17. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради за поданням начальника фінансово-економічного відділу у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” після погодження з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.

18. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бабашова).Голова cільської ради                    Д.А.Лисичкін


Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux